Güçlü Bir Sivil Toplum Örgütü Olmak


Güçlü Bir Sivil Toplum Örgütü Olmak

GÜÇLÜ BİR SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ OLMAK İÇİN 2015 YILI BÜYÜME DÖNEMİMİZ OLACAKTIR

 21.Şubat.2014 tarihinde Sakarya Abhaz Derneğinin kuruluşunu gerçekleştirdik ve 15.Haziran.2014 tarihinde de birinci kuruluş kongremizi yaptık.

Kongre tarihine kadar örgütlenme çalışmaları çerçevesinde 20 civarında köyümüzü ve şehir içi yerleşim yerlerimizi örgütlenme ve bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde ziyaret ettik, düşüncelerimizi aktardık, soruları cevapladık. Köylerimizde ve şehir içi yerleşim birimlerimizde komiteler oluşturduk, temsilcilerimizi belirledik. Kongreden sonra ramazan ayı, yaz sezonu, Abhazya Devlet Başkanlığı seçimleri ve Eylül ayında da Abhazya ziyareti, yemin töreni, Ayaayra töreni derken ara verdiğimiz örgütlenme çalışmalarına bugünlerde yeniden başladık. Sakarya Abhaz Derneği Sakarya İl sınırları içindeki 34 Abhaz köyün tamamına en kısa zamanda ulaşacak ve tüm köylerimizde örgütlülüğünü tamamlayacaktır.

Haziran ayında yaptığımız kongre ile birlikte Sakarya da bir şeyleri başardık;

Daha önceleri otuz-kırk kişiyle yapılan derneklerimizin kongrelerini, yaz sezonu olmasına ve aynı tarihlerde 5 ayrı yerde düğünlerimizin olmasına rağmen 600’ün üzerinde üyemizin katılımıyla gerçekleştirdik. Abhazyadan içinde Abhaz parlamenteri, araştırmacılar ve Demografya başkanının bulunduğu 20 kişilik bir delegasyonu ve içinde Sakarya milletvekillerinin bulunduğu Sakarya Protokolünün kongremize katılımını sağladık.

Katılımı ve desteği üst düzeyde yapılan bu kongre bizlere; dünyada ve Türkiye’de Abhaz diasporasının en yoğun bir şekilde yaşadığı Sakarya’da bir Abhaz derneğinin kurulmasının gerek Abhazya’da ve gerekse Sakarya’da Abhaz halkı tarafından büyük bir coşku ile karşılandığını göstermektedir.

Dünyada kendi adımızla tanınan, bağımsız bir cumhuriyete sahip olan biz Abhazların, diasporasının en yoğun yaşadığı Sakarya da bir Abhaz derneğinin olmaması büyük bir eksiklikti. Başka bir ifade ile büyük bir ihtiyaçtı. Bu kongre bunun böyle olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Bu kongrede ilk defa bir şeyi daha başardık. Bir projenin daha fitilini bu kongrede ateşledik.

Bildiğiniz gibi bu yılın Mayıs ayında Abhaz halkının isteği doğrultusunda Abhazya Devlet Başkanı Aleksandır Ankuap istifa etmek zorunda kalmıştı.

Daha önce organizasyonunu yaptığımız, içinde Sakarya milletvekillerinin, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanının, Sakarya Üniversitesi Rektörünün, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası temsilcisinin bulunduğu Sakarya Protokolünün Abhazya gezisi bu döneme rastladı. Abhazyadaki olaylar nedeniyle endişeliydik. Abhazya geçici devlet başkanı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde bu ziyaretin Abhazya için önemli olduğu mesajını aldık ve bu ziyareti gerçekleştirdik. Abhazya, anayasasına göre 3 ay içinde devlet başkanlığı seçimlerine gitmek zorundaydı. Böyle bir ortamda oradaydık ve endişelerimizin yersiz olduğunu oraya gidince bir kez daha anladık.

Abhazya Devlet Başkanlığı seçimleri için Moskova’da ve Çerkezk’de sandık kurulduğunu biliyorduk. Yetkililerle görüşmelerimizde diasporanın en yoğun yaşadığı Türkiye de neden sandık kurulmasının düşünülmediğini dile getirdik. Zaman kısa diyenler oldu, parlamentodan bu karar çıkmaz diyenler oldu, işi yokuşa sürenler oldu. Abhaz Dernekleri federasyonu, Abhazya’daki arkadaşlarımız ve bizler bu işin peşini bırakmadık. Bu konuyu heyetteki vekillerimizle de tartıştık. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre bunun mümkün olabileceği kanaatine vardık.

Ve ilk defa bu olayı kongremizde kamuoyumuzla paylaştık. Abhazya Parlamentosu Başkan yardımcısı Adgur Haraziya’nın da kongremizde olmasından yararlanarak ve kendileri ile birebir görüşerek bu mesajı ilettik. Kendisisinde bu doğrultuda düşündüğünü ve ne gerekirse yapacakları sözünü kendisinden aldık.

Ve daha sonraki süreci biliyorsunuz; Abhaz Dernekleri Federasyonu’nun, Sakarya Abhaz Derneği’nin ve Abhazya’da ki arkadaşlarımızın da büyük çabasıyla Abhaz parlamentosu ikinci oturumunda bu konuyu kabul etti. Fakat olay bununla da bitmiyordu. Abhazya Yüksek Seçim Kurulu Başkanının haklı talepleri vardı. Kurulacak sandığın güvence altına alınmasını istiyordu. Sakarya Abhaz Derneği olarak bu sürecin her aşamasında içindeydik ve gereken ne ise onu yaptık.

Evet, Sakarya da bir Abhaz derneğinin olmaması büyük bir eksiklikti, bir başka ifade ile büyük bir ihtiyaçtı dedik, neden;

Dünyada kendi adımızla tanınan bir cumhuriyete sahip olan biz Abhazlar’ın diasporasının en yoğun yaşadığı, Abhaz kültürünün en yoğun yaşatıldığı  Sakarya’da bir Abhaz derneğinin olmaması düşünülemezdi.

Rusya Federasyonu başta olmak üzere Birleşmiş Milletlere üye 7 ülkenin tanıdığı Abhazya’nın artık farklı sorunları vardı. Farklı sorunlara farklı çözümler üretilmesi gerekiyordu.

Kongreye kadar 4 ay gibi kısa sürede üye potansiyelinin 1.000’in üzerine çıkması, bugün itibariyle 1.200 üyeye ulaşılması ve bu üye potansiyelinin çoğunluğun bir başka derneğe üye olmayan yeni yüzlerden oluşması. Böyle bir yapının ne kadar gerekli olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Ve bunun sonucunda kısa süre içerisinde somut ve sonuç alıcı aktiviteler ard arda geldi;

İlk defa 600’ün üzerinde bir üye katılımıyla kongrenin gerçekleştirilmesi.

Normal siyaset sahnesinde bir araya gelemez denilen değişik partilerden 5 milletvekili, Büyükşehir Belediye Başkanı, Sakarya Üniversitesi rektörü, Ticaret Odası temsilcisinin içinde bulunduğu Sakarya Protokolünün Abhazya’nın ve Abhazlar’ın tanınması ve tanıtılması çerçevesinde Abhazya’ya ziyaretinin başarılması.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Muzaffer Elmas’ın Abhazya da verdiği bir sözün peşini bırakmayarak, Abhazyalı öğrencilerin Sakarya Üniversitesine sınavsız bir şekilde istedikleri bölüme yerleştirilmeleri için 10 kişilik kontenjan alınmasının sağlanması.

Abhazya Devlet Başkanlığı seçimlerinin 4 adayın propaganda çalışmaları çerçevesinde, programlarını sağlıklı bir şekilde kamuoyumuzla paylaşmaları konusunda gereken alt yapının sağlanması.

Abhazya Devlet Başkanlığı seçimlerinde Türkiye de sandık kurularak, Abhaz halkının ve diasporasının geleceğini belirleyecek bir sürece gereken katkının sunulması ve 150 yıllık bir hasretin giderilmesi.

Bu sonuçlar karşısında rahatlıkla “günümüzde gelişen şartlar ayrı örgütlenmenin gerekliliğini ortaya çıkarmıştır” diyebilir ve “Toplumsal ihtiyaçlarımızı karşılayamayan mevcut yapılar yerine farklı örgütlenme modelleri ihtiyacı öne çıkmıştır” savını rahatlıkla dillendirebiliriz.

Her toplum kendi örgütlenmesini tamamlayacak. Kendi derneklerini, kendi federasyonlarını kuracaklar. Şartlar oluştuğunda da Kuzey Kafkas Halklarının ortak politikalarının geliştirilmesi için bir üst çatı örgütü inşa edilecek. İzlenecek yol budur.

Sakarya Abhaz Derneği yeni bir yapılanma ile yola çıktı. Genel Kuruda açıkladığımız hedef ve programımızı toplumumuzla yaptığımız bir sözleşme olarak görüyoruz. Programımızda da belirttiğimiz gibi Sakarya Abhaz Derneği klasik dernekçiliğin üzerinde bir sivil toplum kuruluşu, bir demokratik kitle örgütü olduğumuzu söylüyoruz. Tüzüğümüze göre yedekleri ile birlikte 60 kişilik bir yönetim kurulu oluşturduk. Kadın, gençlik, köy ve kent temsilcilerimiz ile birlikte halkımıza açıkladığımız hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz.

Bu hedeflerimiz;

Haziran ayında 1.000 üye ile yaptığımız kongre sonrası, bugün itibariyle üye sayımız 1.200 civarındadır. Hedefimiz 2 yıl içinde 5.000 üye ve 5.000 Abhaz vatandaşlığı pasaportudur. Her bir üyemizin görev bilinci ile derneğimize 5 üye kazandırması bu hedefi yakalamamıza yardımcı olacaktır. Sakarya Abhaz Derneği’ndeki 5.000 üye güçlü bir sivil toplum kuruluşu demektir. Abhazya için de güçlü bir vatandaşlık katkısıdır.

Halkımızın gerçek anlamda temsilini sağlayacak güçlü bir yapıya ihtiyacımız vardır. Kitlesel bir örgütlenmenin demokratik baskı aracı olma ve tam temsil anlamında toplumumuza büyük yararlar getireceğine inanıyoruz. 5.000 üyeli bir kuruluş yerel yöneticilerle masaya oturduğunda reddedilmeyecek bir güç olarak ortaya çıkar. Bulunduğumuz kentte eskiden olduğu gibi yalnız bir kültürel obje olarak kalmak istemiyoruz. Kentin siyasetinde de, ekonomisinde de var olmak istiyoruz. Parti ayırımı gözetmeksizin siyasette öne çıkan insanlarımıza katkı sunmak istiyoruz.

5.000 üyenin yanı sıra yine bu dönemde, Sakarya da yaşayan halkımızın envanterini ortaya çıkaracak bir anket çalışması yapacağız. Nüfus, eğitim, ekonomik vb. alanlarda artık somut veriler üzerinde konuşmalıyız.

Dernek Lokalimiz şimdiden yetersiz kalmaktadır. Yine bu iki yıl zarfında mülkiyeti derneğimizin ait bir arsa temin ederek, içinde çalışma salonlarının, dersliklerin, restoranın ve misafirhanesinin olacağı bir projenin de temelini bu dönemde atmak istiyoruz. Potansiyelimizi harekete geçirirsek, bunların gerçekleşmemesi için sebep yoktur diye düşünüyorum.

Diasporada yaşayan biz Abhazların en önemli sorunlarından biri anadil sorunudur. Toplumsal varlığımızı, kültürümüzü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için anadilimizi kaybetmememiz gerekiyor. Bu çerçevede Abhazya’dan ikisi Abhaz dili, biri Abhaz halk dansları olmak üzere 3 eğitmeni Sakarya Abhaz derneği olarak getirttik. Dil hocalarından bir tanesini Düzce Darıyer köyüne gönderdik, orada çalışmalarını sürdürüyor. Diğer dil hocamız ise haftada 6 gün derneğimizde, Kayalar köyünde, Akbalık köyünde ve Hendek bölgesinde çocuklarımıza, gençlerimize ve büyüklerimize açtığımız sınıflarda anadilimizi öğretiyor. Şu anda 200 civarında Abhaz dili konusunda öğrencimiz var. Abhaz Halk oyunları çalışmalarımızda Davit Tarba yönetiminde Cumartesi ve Pazar günleri Yazlık spor salonunda sürmekte. Sakarya Abhaz Derneği olarak amacımız gençlerimize yalnız dil öğretmek veya iyi dansçı olarak yetişmelerini sağlamak değil. Onların Abhaz geleneklerine göre gerekli bilgi ve donanımlarını sağlayarak toplumumuza faydalı birer birey olarak yetiştirmek istiyoruz. İşimiz bununla da bitmiyor. Bu gençlerimizin dönem sonu programları bittiğinde Demografya ile işbirliği içinde Abhazya’ya götürüp, orada arkadaşlarıyla tanıştırıp – buluşturmak ve vatan sevgisiyle de bu yapıyı kalıcı hale getirmek en büyük arzumuz.

Bunların dışında elbette ki Türkiye de ve Sakarya da yaşıyoruz. Bu ülkenin ve kentin sorunları bizimde sorunlarımız. Asimilasyon, ekonomik, işsizlik, eğitim, çevre, köylerimizin sorunları vb. diğer sorunlar. Bu sorunların üstesinden gelecek projeler üretmek zorundayız. Sosyal projeler alanında da ciddi çalışmalar yapmayı düşünüyoruz.

 Sakarya Abhaz Derneğinin oluşturduğu bu yapıya tüm halkımızın destek vereceğinize gönülden inanıyorum,

2015 yılının camiamıza, insanlığa ve ülkemize huzur, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum. ARALIK - 2014

 

Video Galeri

Fotoğraf Galerisi

Biyografiler

img25

Ömer Büyüka -Beygua-

img25

Papapha Mahinur Tuna

img25

Oktay Chkotua

img25

Fazıl İskender