Olağan Üstü Kongre Üzerine


Olağan Üstü Kongre Üzerine

Saygıdeğer büyüklerim, Değerli misafirler, Sakarya Abhaz Derneğinin değerli Genel Kurul Üyeleri, Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurulu’na hoş geldiniz der, hepinizi saygı ile selamlarım. Konuşmama başlamadan önce; ülkemizde son dönemde yaşanan acı olaylardan bahsetmek istiyorum.

Bizler, toplum olarak her zaman Abhazya’yı ata vatanı, bulunduğumuz ülkeyi de anavatan olarak benimsedik. T.C’nin kuruluşunda toplum olarak, geçmişte nasıl gerekeni yaptıysak, nasıl kurtuluş savaşında bu ülke için kan döktüysek, bugünde ülkemizin bulunduğu bu durum karşısında duyarsız kalamayız. Bu ülkenin sorunları elbette bizim de öncelikli sorunumuzdur.

Bu uğurda canını veren insanlara rahmet diliyorum.

Temennimiz huzur ve barış ortamının bir an önce gelmesi.

Bu topraklarda yaşayan Abhaz toplumu olarak üzerimize düşen ne ise yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın.

Sakarya Abhaz Derneğinin değerli üyeleri,

Sakarya Abhaz Derneği 21.Şubat.2014 tarihinde sizlerin ve halkımızın büyük desteği ile “geçici bir yönetim” ile kuruldu. 15.Haziran.2014 tarihinde de 1. kuruluş kongremizi yaptık.

Kuruluş kongresinden bu yana yaklaşık 1 yıl, 2 ay gibi bir zaman geçti.

Bu süre içinde SAD olarak önemli mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum.

Değerli üyeler,

Muhaceret tarihimizin, atavatanımızdan zorla koparılışımızın 151. yılındayız. Bu dönem zarfında Abhaz toplumu olarak 1960’lı yıllarda kurulmasına müsaade edilen Kafkas kültür Derneklerinde kendimizi ifade etmeye çalıştık. Daha doğrusu kendimizi ifade ettiğimizi zannediyorduk.

Sakarya Abhaz Derneği’nin 1.kuruluş kongresinde yaptığım konuşmadan sonra söz alan, o dönemin AKP milletvekili olan A. Sefer Üstün beyin konuşmasında 150 yıldır neredeydiniz, kendi yapılanmanızı, kendi derneğinizi kurmak için bunca yıldır niye beklediniz sözüyle, doğrusu Kafkas Kültür Derneklerinde kendimizi ifade edemediğimizi, bunun böyle olmadığını tekrar anımsadık.

Yıllardır kentin ne siyasetinde, ne ekonomisinde, nede sanatında vardık. Bir kültürel obje olarak kentin kıyısında varlığımızı sürdürmeye çalıştık. Uluslar arası arenada tanındığımız adımızı bile söyletemedik. Sakarya’da bir Abhaz halkının yaşadığını, kent halkı sanki bir yıldır farkına vardı. Abhaz diasporasının en yoğun olarak yaşadığı Sakarya’da sanki bir yıldır vardık.

Artık Sakarya Abhaz Derneği’nin varlığıyla bütün bunlar sona erdi.

Değerli üyeler,

Yine kabul edemediğimiz bir durumdan bahsetmek istiyorum.

Abhaz toplumunun gerek diaspora ve gerekse Abhazya ilişkilerinde, toplumumuzun geleceğini şekillendiren kurumlarda bugüne kadar, diasporanın en çok Abhaz nufusu barındıran kenti Sakarya’da yaşayan Abhazlar maalesef temsil edilemiyordu.

Sakarya Abhaz Derneği’nin kurulması ve bugün yaptığımız bu genel kurul ile bunu da sonlandırmış bulunuyoruz. Artık Sakarya’da yaşayan Abhazlar güçlü bir şekilde bu kurumlarımızda yer alacaktır, Abhazya ve diaspora politikalarında söz sahibi olacaktır.

Bugün artık Sakarya Abhaz Derneği, 1.861 üyesi ve 98 delegesiyle Abhaz Dernekleri Federasyonunun en güçlü derneği konumunda.

Bunu hep birlikte başardığımızı düşünüyorum.

Değerli üyeler,

Sakarya Abhaz Derneği olarak önümüzdeki çalışma döneminde, hep birlikte gerçekleştirmeyi düşündüğümüz, önemli gördüğümüz iki hedefimizden bahsederek konuşmamı sonlandırmak istiyorum.

-              Güçlü bir STK olmak için 2015 yılı büyüme dönemimiz olacaktır demiştik. Bugün itibariyle 1.861 üye sayısına ulaştık. Kongrede açıkladığımız gibi hedefimiz bu çalışma döneminde (Mayıs.2016 sonuna kadar) 5.000 üye ve 5.000 Abhaz vatandaşlığı pasaportudur. Arık klişeleşmiş bir sözümüz var, burada tekrar etmek istiyorum. “Sakarya Abhaz Derneği’ndeki 5.000 üye güçlü bir Sivil Toplum Kuruluşu demektir, Abhazya içinse güçlü bir vatandaşlık katkısıdır.” Hep birlikte 5.000 üye ve 5.000 vatandaşlık hedefimizi başaracak güçteyiz. Şüphesiz diasporada kültürel ve var olma sorunlarımız yanında, Abhazya’da da demografik (nufus yapılanması) anlamında çok ciddi sorunlarımız var. Geldiğimiz noktada diaspora ve Abhazya işbirliği olmadan, yani diaspora olmadan Abhazya’nın, Abhazya olmadan diasporanın olamayacağını görmemiz gerekiyor.

-              Yine önemli gördüğümüz hedeflerimizden biri; Bu çalışma dönemimizde mülkiyeti, hep birlikte oluşturacağımız Abhaz Kültür Vakfına (derneğimize) ait içinde çalışma salonlarının, dersliklerin, Abhaz mutfağının ve misafirhanesinin olduğu bir projeyi hayata geçirmek. Ayrıca bu konuda çalışmalarını ciddi bir şekilde sürdüren bir G.Menkul edinme komisyonumuzda var.

Bütün bunları hep birlikte hayata geçirme gücümüzün olduğuna inanıyorum.

Bu duygularla hepinizi tekrar saygı ile selamlıyorum. 11.09.2015

 

Video Galeri

Fotoğraf Galerisi

Biyografiler

img25

Ömer Büyüka -Beygua-

img25

Papapha Mahinur Tuna

img25

Oktay Chkotua

img25

Fazıl İskender